جمعه, 1 آذر 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

  • ساعت : ۱۲:۲۳:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۱۶۷۰۸
    /  4
با حضور محققان معین پردیس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد:
جلسه كمیته فنی كشت كلزا در مدیریت جهادكشاورزی والانجرد شهرستان بروجرد برگزار گردید
روز شنبه 11 آبان ماه سال جاری، جلسه کمیته فنی کشت کلزا با حضور دکتر چشمه نور و مهندس آسترکی محققان معین پردیس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد، کارشناسان و مروجان پهنه در محل جهاد کشاورزی ولانجرد شهرستان بروجرد برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی بذر کلزا در شهرستان، سطح زیر کشت، تعداد بهره برداران، میزان سطوح سبز شده کلزا، بذور توزیعی شهرستان و مراکز خدمات تابعه به تفکیک، مسائل و مشکلات موجود در رابطه با کشت کلزا نیز بررسی گردید.
دکتر چشمه نور مجری ملی طرح کلزا بر تامین بذر کلزا در زمان مناسب، جلسه با مسولین پهنه های کشاورزی، پیگیری در خصوص تهیه کود برای کشت کلزا، تهیه و پیگیری ماشین های مکانیزه برای کاشت و داشت و برداشت کلزا نیز تاکید ویژه ای داشتند.
مهندس آسترکی نیز آخرین توصیه های فنی و عملیاتی نیز برای کارشناسان ارائه داد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها