جمعه, 1 آذر 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

  • ساعت : ۱۰:۱۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۱۶۸۲۸
    /  4
شروع عملیات برداشت چغندرقند پاییزه از مزارع پردیس تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی بروجرد
روز دوشنبه 13 آباه سال 98، عملیات برداشت چغندرقند پاییزه از مزارع پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد آغاز گردید.
عملیات برداشت در سطح 7 هکتار به صورت مکانیزه طی دو روز انجام و ریشه های چغندرقند با کامیون جهت استخراج قند به کارخانه قند ارسال گردید.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها