شنبه, 2 آذر 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

  • ساعت : ۱۷:۳۳:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۱۶۸۹۹
    /  2
با حضور محققان معین :
جلسه كمیته فنی توصیه های كودی باغات در مدیریت جهادكشاورزی خمه شهرستان الیگودرز برگزار گردید
روز سه شنبه 14 آبان ماه سال جاری، با حضور دکتر قنبر پوری رئیس بخش تحقیقات خاک و آب، مهندس مبارکی محقق معین بخش تحقیقات گیاهزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، باغداران ، كارشناسان و رئيس مركز جهاد کشاورز ی خمه جلسه اي در محل آن مدیریت جلسه كمیته فنی توصیه های کودی به منظور ارائه توصيه هاي كودي لازم براي باغات سایت الگویی تشكيل شد.
دراين نشست آقاي دكتر قنبرپوري پس از تفسير نتايج آناليز نمونه هاي خاك باغات سايت هاي الگويي مركز جهاد کشاورزی خمه ، پيشنهادات و توصيه هاي كودي مورد نياز را به باغداران ارائه دادند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها